นางสาวบุหงา เสมจิตร์

นางสาวบุหงา   เสมจิตร์
นางสาวบุหงา เสมจิตร์ เลขที่ 18 หมู่ที่ 7 ป.บัณฑิตรุ่นที่ 13

สุขสันต์วันวาเลนไทน์

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สถาบันนวัตกรรมทีโอที

totinnovate-qr-011
Address and URL : สถาบันนวัตกรรม ทีโอทีสถาบัน นวัตกรรม ทีโอที เป็นหน่วยงานหลักในการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน นวัตกรรมต่างๆ ของ ทีโอที และมี ห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบคุณภาพวัสดุ คุณภาพโครงข่าย คุณภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนดูแลตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดต่างๆ ด้วยประสบการณ์ยาวนานที่มีรากฐานจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย กับองค์การสหประชาติภายใต้โครงการ The United Nations Development Program. (UNDP) ตั่งแต่ปี พ.ศ. 2505
ภารกิจ ต่อนื่องของสถาบันนวัตกรรม ทีโอที นอกเหนือจากการผลักดันผลงานต่าง ๆ ของ ทีโอที ออกเป็นเชิงพานิชย์แล้ว ยังมีการสนับสนุนให้บริการโทรคมนาคมเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงโดยไม่มองข้ามผู้ ด้อยโอกาสในสังคมผลงานที่สำคัญในปี 2552
1.    การบริการทดสอบคุณภาพคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโทรคมนาคม ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการที่สามารถวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ได้ การทดสอบของสถาบันนวัตกรรม ทีโอที ไม่เพียงแต่พิจารณาคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ ในขณะทดสอบ แต่คำนึงถึงคุณสมบัติที่น่าเชื่อถือได้นั้นจะคงคุณภาพไปอีกนาน ผลงานการบริการทดสอบคุณภาพมีดังนี้
•    การทดสอบแบบเร่งสภาวะแวดล้อมในการใช้งานเช่น การทดสอบในเครื่องพ่นละอองน้ำเกลือ (Salt Fog Chamber) เครื่องเร่งสภาพการตากแสงอาทิตย์และฝน (Weatherometer) เครื่องเร่งสภาวะอุณหภูมิ (Temperature and Humitdity Cycling Chamber) เป็นต้น
•    การทดสอบที่ต้องป้องกันการรบกวนจากเสียงและคลื่น เช่น คุณสมบัติทางด้าน Receiverของอุปกรณ์ Radio
•    การทดสอบด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานในเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และอุแกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน เช่น การลามไฟของวัสดุ การแผ่รังสี และคุณสมบัติอื่น ๆ ตาม มอก. 1195 เป็นต้น
•    การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล ทางเคมีและวัสดุทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางโทรคมนาคม เช่น การทดสอบ Tensile & Elongation Strength การหาชนิดพลาสติก และโลหะ การทดสอบเกี่ยวกับการป้องกันการกัดกร่อน คุณสมบัติการต่อเชื่อมของอุปกรณ์ปลายทางกับโครงข่าย ทีโอที คุณสมบัติของระบบส่งสัญญาณ (Trans mission)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น