นางสาวบุหงา เสมจิตร์

นางสาวบุหงา   เสมจิตร์
นางสาวบุหงา เสมจิตร์ เลขที่ 18 หมู่ที่ 7 ป.บัณฑิตรุ่นที่ 13

สุขสันต์วันวาเลนไทน์

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

มทส.ฉลอง 18 ปี เน้นนวัตกรรมต้นแบบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์
      
       “ถือเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เหมือนอุทยานวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว อย่าง เช่น การอบรมพัฒนาบุคลากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การทำแผนธุรกิจ หรือแม้แต่การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เรามีเครื่องมือในการทดสอบวิเคราะห์ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถให้บริการสถานประกอบการที่ต้องการทดสอบวิเคราะห์ในด้านต่างๆ”
      
       รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เสริมว่า นอกจากนี้ยังมหาวิทยาลัยจะให้ความสำคัญกับผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ยังได้สอดแทรกความเป็นไทยให้กับนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัย
       "เราปลูกฝังให้นักศึกษามีพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งโดยการบรรจุเข้าไปในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป และการให้นักศึกษาทำเองในกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมและชุมชน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น